EU-Regelgeving

Integriteit, authenticiteit en archivering van documenten gewaarborgd

DSDS behoort tot de selecte groep van service providers die voldoen aan de EU-regelgeving voor elektronisch factureren. Via ons hybride communicatie platform bieden we een gevalideerde e-factuurservice voor de 27 EU-landen, Zwitserland en Noorwegen.

Afhankelijk van het land, is voor de distributie van een elektronische factuur een digitale handtekening vereist. De digitale handtekening passen we toe middels een gekwalificeerd certificaat waardoor we naast de integriteit en de authenticiteit ook de rechtsgeldigheid van de e-factuur waarborgen.

Om de conformiteit van de e-factuurservice en digitale ondertekening te waarborgen audit PwC jaarlijks ons platform aan de EU-regelgeving. PwC toetst hiervoor de e-facturen die gedistribueerd zijn binnen de landsgrenzen van elk land, als de intracommunautaire facturen. De conformiteit aan de EU-regelgeving is vastgelegd in de PwC comfort letter.

Het digitaal tekenen van e-facturen passen we ook toe bij andere type documenten die we via ons platform verwerken. Hierdoor bieden we klanten naast de e-factuurservice ook een gevalideerde “signing” service.

Contact opnemen