Continuiteit en beveiliging

Data, documenten en communicatie platform

Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen hebben we een uitgebreid Disaster & Recovery plan. Het hybride platform is over twee afzonderlijke locaties en per locatie volledig redundant opgebouwd en ingericht, zodat wij maximale continuïteit van onze diensten kunnen garanderen. Naast deze maatregelen bieden we de optie een ESCROW overeenkomst verificatielevel III af te sluiten.

Op regelmatige basis is het gehele platform aan audits onderworpen als preventie tegen mogelijke inbreuk van ongewenste activiteiten en kwetsbaarheden. Ons hybride platform is ISAE3402 en ISO 27001 compliant. De ISO 27001 audit vindt jaarlijks op het gebied van Internet security. Aanvullend op deze ISO 27001 toetsing wordt er door Verizon jaarlijks een technische audit uitgevoerd. Deze technische audit bestaat uit een assessment op het gebied van Internet security en vulnerability.

Ten aanzien van de EU-regelgeving wordt het platform jaarlijks geaudit door PwC voor het afleveren van facturen en documenten in 29 Europese landen (de 27 EU-landen, Zwitserland en Noorwegen).

Contact opnemen